Map
 
Bill
2012-12-05 10:43
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020211.jpg

Fishing
Map
 
Bill
2012-12-05 10:48
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020213.jpg

Fishing
Map
 
Bill
2012-12-05 10:48
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020214.jpg

Fishing
Map
 
Bill
2012-12-05 10:49
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020217.jpg

Admiring their catch
Map
 
Bill
2012-12-05 10:49
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020218.jpg

Fish being brought in
Map
 
Jane
2012-12-05 11:01
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Jane/P1080270.jpg

Aureum Palace swimming pool
Map
 
Jane
2012-12-05 11:01
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Jane/P1080271.jpg

The beach immediately outside the hotel bungalows
Map
 
Jane
2012-12-05 11:02
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Jane/P1080273.jpg

Boats in the harbour
Map
 
Jane
2012-12-05 11:10
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Jane/P1080276.jpg

Collecting coconuts
Map
 
Graham
2012-12-05 11:12
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Graham/IMG_0487-2.jpg

Graham won a bottle of beer
Map
 
Bill
2012-12-05 12:32
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020254.jpg

Off for a bicycle ride
Map
 
Bill
2012-12-05 12:50
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020257.jpg

Red crabs everywhere
Map
 
Graham
2012-12-05 17:38
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Graham/IMG_0496-2.jpg

Jane at sunset
Map
 
Bill
2012-12-05 19:36
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020261.jpg

A rare site indeed. Graham taking a photo
Map
 
Bill
2012-12-05 20:45
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020283.jpg

Shaking the pina colada
Map
 
Jane
2012-12-05 20:58
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Jane/P1080277.jpg

Mosquito net in place for the night
Map
 
Bill
2012-12-05 21:25
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020288.jpg

The Lawrences arrive by trickshaw
Map
 
Bill
2012-12-05 21:25
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020290.jpg

Grouper before cooking
Map
 
Bill
2012-12-05 21:45
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020291.jpg

Deep fried grouper
Map
 
Bill
2012-12-05 21:50
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020292.jpg

Sweet and sour squid
Map
 
Bill
2012-12-05 22:39
http://gandjlawrence.co.uk/photos/burma/Bill/P1020294.jpg

Jane W in a trickshaw